HOE VINDT U ONZE WEBSITE?
 

Stg.Lobi Paramaribo is van maandag t/m zaterdag geopend voor het publiek.

De openingstijden zien er als volgt uit
ma, wo, do en vr:
07.15 – 15.00 u.
di: 07.15 – 18.30 u.
za: 08.00 - 12.00 u.
Let wel:
De aanmeldtijd voor de kliniek is wel één (1) uur voor sluiting. Dokterscontrole, borst- en prostaatonderzoek kan alleen op afspraak. Dit kan ook telefonisch.


Afdelingen en Diensten

 

Afdeling Klinieken


Gezinsplanning:
Mensen die aan verantwoord ouderschap willen doen, worden op de kliniek voorgelicht en medisch begeleid. Er wordt specifieke informatie, voorlichting en advies gegeven met betrekking tot voorbehoedmiddelen. Het hulpverleningsteam bestaat uit artsen en verpleegkundigen.

Onderzoek baarmoederhalskanker:
Alle seksueel actieve vrouwen, al dan niet lid van de Stichting, kunnen bij Lobi een uitstrijkje laten maken. Het onderzoek wordt door een verpleegkundige gedaan. Dit onderzoek maakt het mogelijk om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium te ontdekken. Ontdekking in een vroeg stadium maakt genezing voor 100% mogelijk. Naast het opsporen van baarmoederhalskanker kunnen door dit onderzoek ook bepaalde infecties worden ontdekt.

Zwangerschapsonderzoek:
Vrouwen die zekerheid willen hebben of ze al dan niet zwanger zijn kunnen bij Stichting Lobi terecht voor een zwangerschapstest.

Vruchtbaarheidsonderzoek:
Onderzoek naar de eventuele oorzaken van het (ongewenst) kinderloos blijven van paren kan onder begeleiding van hulpverleners van de kliniek en van de afdeling voorlichting, al dan niet in samenwerking met artsen en specialisten buiten Lobi.

Borst onderzoek:
Is een dienst die bij Stichting Lobi verleend wordt. De voorkeur gaat ernaar dat de vrouw van te voren een afspraak maakt, maar het is geen vereiste. Het streven is erop gericht om vrouwen te leren 1x per maand zelf hun borsten te onderzoeken.

Tepelvocht analyse:
Vrouwen kunnen dit onderzoek laten doen als ze merken dat anders dan helder vocht en/of melk uit hun tepels komt.

Fluor analyse:
Vrouwen die last hebben van vaginale afscheiding kunnen dit bij het laboratorium van Stichting Lobi laten onderzoeken.


Afdeling Voorlichting


Voor voorlichtingsactiviteiten op het gebied van gezinsplanning, seksualiteit en de seksuele opvoeding, kan men terecht op de afdeling voorlichting. Bij de stichting zelf kan men tijdens de openingstijden komen voor individuele- of groepsvoorlichting. Buiten de openingstijden bestaat bij Lobi voor groepen ook de mogelijkheid om op afspraak voorgelicht te worden. Er worden voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten verzorgd voor scholen, organisaties (zoals vrouwen- en jongeren groepen) en poliklinieken; in principe elke groep die erom vraagt ook mannen. De afdeling produceert verder ook voorlichtingsmateriaal zoals posters, pamfletten, brochures en dergelijke. Het trainen van opvoeders, leerkrachten en gezondheidswerkers, vormt eveneens een deel van het werk van deze afdeling.

De voorlichtingsaktiviteiten van Lobi zijn gebasseerd op de gedachte dat men pas verantwoordelijkheid kan dragen en keuzes maken als men over voldoende en juiste kennis en vaardigheden beschikt. Daarom wordt informatie gegeven over het belang van seksuele opvoeding en andere verantwoord ouderschap, relationele en emotionele aspecten in de seksualiteit, soa en aidspreventie enz. De Stichting verzorgt voorlichtings- en trainings-aktiviteiten voor scholen en voor sociale- en gezondheids-organisaties. De integratie van gezinsplanning en seksuele opvoeding in het overheidsbeleid wordt daarbij als een belangrijke taak gezien. De gemeenschap wordt rechtstreeks bereikt via radio en televisie, middels folders, voorlichtingsboeken, manuals en de dagbladen.


Onderzoeksevaluatie:
Evaluatie van aktiviteiten is voor Stichting Lobi altijd belangrijk geweest om kwaliteit te kunnen garanderen. De noodzaak van meer wetenschappelijk onderzoek onder de doelgroep is in de loop der jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Dit maakt het voor Lobi mogelijk om veranderingen in denk- en gedragspatronen te signaleren en haar programma's steeds aan te passen.

In de afgelopen jaren is er ondermeer onderzoek gedaan naar het gebruik en attitudes met betrekking tot anti-conceptie, effecten van de aidsvoorlichting op het gedrag en tienerzwangerschap. Ook de medische gevolgen en gedrag van jongeren en volwassenen op het gebied van seksualiteit en reproductie is onderzocht.

Diensten van Stichting Lobi

Diensten voor de koppels:

 • Informatie & Voorlichting (m.b.t. seksualiteit, seksuele opvoeding )
 • Begeleiding (kinderwens of geen kinderwens, gebruik anticonceptie)
 • Basis vruchtbaarheids onderzoek
 • HIV test (incl. pre-post test counseling)
 • Zwangerschapstest
 • Borstkanker onderzoek
 • Baarmoederhalskanker onderzoek (VIA of uitstrijkje)
 • Prostaatkanker onderzoek
 • Fluor analyse
 • Bloedsuikertest
 • Anticonceptie (advies en verstrekking)
 • Consult arts


Diensten voor de vrouw:

 • Informatie &Voorlichting
 • Begeleiding (kinderwens of geen kinderwens, wel of geen seks, gebruik van anticonceptie etc., relationele- enof seksuele problemen)
 • Basis vruchtbaarheidsonderzoek
 • Anticonceptie (advies en verstrekking)
 • Emergency contraceptives
 • Borst(kanker)onderzoek
 • Baarmoederhalskanker onderzoek (VIA of uitstrijkje)
 • Fluor analyse
 • Zwangerschapstest
 • HIV test (incl. pre-post test counseling)
 • Bloedsuikertest
 • Consult arts


Diensten voor de man:

 • Informatie & Voorlichting
 • Begeleiding (relationele-, seksuele problemen)
 • Basis vruchtbaarheidsonderzoek
 • Anticonceptie (advies en verstrekking mn. condoom)
 • Bloedsuikertest
 • Prostaatkanker onderzoek
 • HIV test (incl. pre-post test counseling)
 • Consult arts


Diensten voor jongeren:

 • Informatie & Voorlichting (SOI, HIV/AIDS etc.)
 • Persoonlijke begeleiding
 • Anticonceptie
 • HIV test (incl. pre-post test counseling)
 • Zwangerschapstest
 • Emergency Contraceptives
 • Consult arts


Voor iedereen geldt ook:

 • mogelijkheid voor deelname aan workshops, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten
 • automatische infolijn verwijzing naar andere hulpverleners indien Lobi verder onderzoek nodig acht of betreffende dienst niet heeft.