Stichting Lobi is een voorstander van uitgebreide en integrale educatie op het gebied van seksualiteit. Daarbij is van belang om ook aandacht te besteden aan relaties en de genderrollen, de machtsvraagstukken binnen relaties en de ongehinderde toegang tot juiste en correcte informatie over seksualiteit. Met onze focus op het bevorderen van de rechten van jongeren en de noodzaak van ondersteunende wetten, bescherming en onderwijs, pleiten wij voor een structurele meeromvattende seksuele educatie  op scholen, middels integratie in het onderwijscurriculum. 

De uitgebreide en integrale educatieactiviteiten  van Stichting Lobi zijn gebaseerd op de gedachte dat men pas verantwoordelijkheid kan dragen en correcte keuzes kan maken als men over voldoende en juiste kennis en vaardigheden beschikt. Daarom wordt informatie gegeven over onder meer het belang van seksuele opvoeding, verantwoord ouderschap, relationele en emotionele aspecten in de seksualiteit, peer pressure, SOA en HIV preventie.

Contact Ons


Openingstijden:
Ma t/m Vr: 07:15 – 14:00u

Fajalobistraat 16

(597) 400444

lobi@lobisuriname.org

Hoe vindt u onze website?

Hoe vindt u onze website?

Flickr Gallery