HIV is het virus dat AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) veroorzaakt en staat voor Human Immune Deficiency Virus. Iemand die geïnfecteerd is met dit virus is Hiv-positief. In de normale dagelijkse omgang met Hiv-positieve mensen loopt men geen enkel risico. 

Het virus breekt het afweersysteem van het lichaam af en kan lange tijd in het lichaam leven zonder dat de persoon ziek is. Er wordt pas van AIDS gesproken als HIV het afweersysteem zodanig heeft aangetast dat het je niet meer kan beschermen tegen ziekten. Het HIV virus zit in bloed, sperma, vaginaal vocht, voorvocht en moedermelk. In ander lichaamsvocht kan het virus wel aanwezig zijn, maar in een veel te lage concentratie om een infectie te kunnen veroorzaken. Zo zijn speeksel, zweet, traanvocht, urine en ontlasting alleen gevaarlijk als er zichtbaar bloed in zit en als er risico is dat dit rechtstreeks in het lichaam terecht kan komen.

AIDS is een ernstige ziekte. Overal ter wereld worden mannen, vrouwen en kinderen geïnfecteerd met HIV, het virus dat AIDS kan veroorzaken, ook in Suriname. AIDS is tot op heden niet te genezen, maar de overdracht van HIV kan wel voorkomen worden. Als men toch geïnfecteerd is, zijn er gelukkig medicijnen die het HIV-virus zeer krachtig kunnen onderdrukken, zodat in de meeste gevallen geen AIDS ontstaat en het leven bijna gewoon door kan gaan.

HIV transmissie
HIV wordt overgedragen door:

 • Onveilige seksuele handelingen z.a.
  • Vaginale(penis in vagina) of anale seks(penis in anus) zonder condoom;
  • Orale seks, waarbij sperma of (menstruatie)bloed in de mond komt;
  • Onderling gebruik van seks attributen, bv. een dildo, zonder deze tussendoor schoon te maken.

 Zolang je onveilig vrijt loop je risico op een infectie met HIV of een andere SOA. . Het probleem is dat je niet kan zien als iemand HIV positief is. Dit betekent dus veilig vrijen.

 • Inspuiten met eerder gebruikte naalden of spuiten bij drugsgebruik.
  Alleen als iemand drugs inspuit met eerder gebruikte naalden van iemand die HIV heeft loopt hij/zij risico op een HIV infectie. Het HIV virus kan op deze manier in de bloedbaan terecht komen. Overdracht van een seropositieve moeder op het kind tijdens zwangerschap of bevalling of via de borstvoeding. 
 • Na de bevalling kan de moeder het virus ook nog overdragen via de borstvoeding. De kans op overdracht wordt verkleind als de moeder wordt behandeld met medicijnen en andere voorzorgsmaatregelen bij de bevalling.
 • Gebruik van onveilige bloedproducten of bloedtransfusie met geïnfecteerd bloed. Bloedcontact: je kan ook geïnfecteerd worden als jouw bloed in contact komt met HIV geïnfecteerd bloed. De kans dat u AIDS krijgt door een bloedtransfusie is in Suriname verkleind door donor bloed meerdere malen te testen op antistoffen tegen o.a. HIV. Geïnfecteerd bloed dat deze antistoffen bevat wordt niet gebruikt.

Hoe kan men niet geïnfecteerd raken?

 • Niet door huidcontact (bv. Een hand geven). HIV kan niet door een onbeschadigde huid binnendringen. Een pleister op een wondje biedt voldoende bescherming
 • Als men geen seks heeft of aan zelfbevrediging doet
 • Als men een condoom gebruikt tijdens seks
 • Als men knuffelt, streelt of masseert
 • Niet door (tong)zoenen. In het speeksel is veels te weinig virus aanwezig om iemand te kunnen infecteren
 • Niet door toilet en gebruiksvoorwerpen. Het virus kan in de buitenlucht niet blijven leven, dus ook niet op kopjes, bestek, beddengoed etc.
 • Niet door adem, hoesten, niezen, etc. U kunt dus gewoon op dezelfde manier met iemand met HIV of AIDS blijven omgaan. En juist voor een Hiv-geïnfecteerde vriend, kennis of collega kan lichamelijk contact en steun heel erg belangrijk zijn.

Waar men ook geen Hiv-infectie van krijgt:

 • Niet door eerste hulp verlening. Als men de normale hygiëne in acht neemt, dan kan er niets gebeuren
 • Niet door insecten: (bij een muskietenbeet gaat het om zo weinig bloed, dat daar nooit voldoende virus in zit om geïnfecteerd te raken )
 • Niet via etenswaren
 • Niet via zwemwater en sauna’s

Voorkom HIV overdracht en AIDS in de seksuele relatie.
Door veilig te vrijen beschermt u zichzelf maar ook de ander. Als u buiten uw vaste relatie seksueel contact heeft met anderen of u hebt losse contacten of verschillende relaties na elkaar is het volgende verstandig om te doen:

 • Zorg dat u condooms bij u heeft en gebruikt tijdens seks,
 • Gebruik een condoom bij vaginaal en anaal contact,
 • Als u anale gemeenschap heeft, gebruik dan een speciaal condoom met veel glijmiddel op waterbasis,
 • Laat bij orale seks geen sperma en (menstruatie)bloed in de mond komen. Gebruik een condoom of een beflapje (speciaal doekje) om dit te voorkomen,
 • Gebruik alleen uw eigen seksattributen. Als u toch wisselt, doe er dan een condoom omheen en verwissel dit condoom elke keer als het attribuut van gebruiker wisselt.,
 • Gebruik dildo’s, vibrators en dergelijke niet eerst in de vagina en direct daarna in de anus of andersom. Dit kan infecties veroorzaken. De attributen na het gebruik schoonmaken met water en zeep en als dat kan ook met chloor.

U kunt zonder risico (tong)zoenen, knuffelen, strelen, masseren of masturberen. En u kunt uiteraard ook beslissen om (nog) geen seks/geslachtsgemeenschap te hebben. De duur van een relatie met iemand is geen maatstaf voor het vrijen met of zonder condoom! Dat is afhankelijk van de risico’s die u en uw partner in het verleden hebben gelopen.
Geadviseerd wordt om bij het aangaan van een nieuwe relatie dat beide partners eerst een HIV test doen. Je bent dan op de hoogte van elkaars HIV status. Je verkleintd de overdracht van HIV bij een positieve test uitslag.

Wacht met seks tot je er klaar voor bent en gebruik altijd een condoom als je vindt dat je ready bent.

Vrij veilig of vrij niet want HIV discrimineert niet. 

Bronnen
Hoe zit dat nou- Stichting Lobi maart 1988
Alles over HIV en AIDS

HIV-TESTEN
Hoe weet men of men besmet is? Door een Hiv-test te laten doen komt men te weten of men geïnfecteerd is. De Hiv-test toont aan of men Hiv-antistoffen in het bloed heeft. Als dat zo is, is men met HIV geïnfecteerd, ofwel Hiv-positief. Als er geen HIV antistoffen in het bloed aantoonbaar zijn is de testuitslag negatief.

Wanneer testen?
Als men risico heeft gelopen, moet men testen. Indien de test negatief is moet men deze na drie maanden wachten herhalen. Deze wachttijd heeft te maken met de tijd die het lichaam nodig heeft om antilichamen tegen het virus te maken. Het kan dan voorkomen dat een eerdere negatieve test na drie maanden wachten een positieve testuitslag geeft indien men geïnfecteerd is met HIV.
Hoe gaat de test in zijn werk? Voordat de test wordt gedaan, vindt er een counseling gesprek plaats. Daarin wordt met de cliënt besproken: de aanleiding en de voor- en nadelen van de test. Informatie over HIV transmissie wordt besproken en hoe de kans op HIV infectie te verkleinen is. Het besluit om te laten testen, blijft een vrijwillige persoonlijke keuze.

De test
De test wordt uitgevoerd met behulp van de zogenoemde “Rapid-test”. Al ±15-20 minuten na het uitvoeren van de test kan men de uitslag vernemen. De test gebeurt door middel van een vingerprik.
Bij elke cliënt worden twee van deze Rapid testen tegelijk uitgevoerd. Als beide testen hetzelfde resultaat aangeven, dan wordt dit resultaat aan de cliënt medegedeeld. Is een(1) test positief en een(1) test negatief, dan wordt er een derde test uitgevoerd. Het resultaat van deze test is beslissend.
Er wordt op iedere testsite elke dag een kwaliteitscontrole uitgevoerd.

De testuitslag
Er zijn twee testuitslagen mogelijk: “seronegatief” of “seropositief”. De uitslag “seronegatief” betekent dat er geen antilichamen in het bloed zijn gevonden en de onderzochte persoon niet besmet is met HIV, mits in de periode van drie maanden voor de test geen nieuw besmettingsrisico is geweest. De uitslag “seropositief” betekent dat er antilichamen zijn gevonden en dat de betreffende persoon wel besmet is met HIV. De persoon draagt dus het virus bij zich, kan het aan anderen overdragen en loopt een grote kans na verloop van tijd AIDS te krijgen.
Een Hiv-infectie kan nog niet genezen worden, wel behandeld!
Let wel!
Men kan zijn eigen HIV-status niet ontlenen aan de status van zijn of haar partner. Het kan voorkomen dat jouw partner bij de test HIV negatief is en terwijl jij HIV positief bent. Omgekeerd komt ook voor. Jou partner test positief terwijl jij negatief bent. Doe dus altijd zelf de test als jij jouw HIV status wilt weten.

BEHANDELING MET AIDSREMMERS (ART)
Tegenwoordig kan een Hiv-infectie behandeld worden. Er zijn medicamenten die de ontwikkeling van de HIV-infectie vertragen: Aidsremmers.
Meestal passeert een infectie met HIV ongemerkt, zonder verschijnselen, sommige mensen ervaren een soort van griepgevoel of opgezette lymfeklieren. Het kan echter zijn dat men jarenlang niets merkt. Toch zijn er enkele herkenbare symptomen die men, op korte en langere termijn, kan ervaren als men Hiv-positief is: blijvende moeheid, gewichtsverlies, aanhoudende koorts (hoger dan 38 °C), hevig nachtzweten, aanhoudende diarree, opgezette lymfeklieren in de hals en oksels, spierpijnen en schimmelinfecties. Men moet er echter niet van uitgaan dat men HIV geïnfecteerd is als men een van voornoemde symptomen heeft. Elk van deze symptomen kan te maken hebben met andere ziekten. De enige manier om te bepalen of men geïnfecteerd is, is testen op HIV. Hiv-positief zijn, wil nog niet zeggen AIDS. Zonder behandeling zal HIV het afweersysteem zodanig aantasten, dat het ‘t lichaam niet langer kan beschermen tegen bepaalde ernstige infecties of tumoren. Deze infecties worden opportunistische infecties (gelegenheidsinfecties) genoemd, en treden alleen op als de weerstand van het individu verlaagd is. Wie een of meerdere van deze aandoeningen heeft gehad krijgt de diagnose AIDS. AIDS is het eindstadium van een Hiv-infectie. AIDS staat voor Acquired Immune Deficiency Syndrome (verworven immunodeficiëntie syndroom). 
Zonder gebruik van Hiv-remmers duurt het gemiddeld een jaar of 10 voor men symptomen van AIDS krijgt. Bij sommige personen duurt het veel langer, bij een zeer kleine minderheid duurt het zelfs meer dan 20 jaar en misschien wordt wel nooit de diagnose AIDS gesteld. Maar bij sommigen ontwikkelt AIDS zich veel sneller, soms wel binnen een jaar en wel eens binnen een paar maanden.
AIDS remmers worden op recept van de behandelend arts bij de apotheken, na betaling van administratie kosten, gratis verstrekt. Sinds februari 2005 worden aidsremmers door het Ministerie van Volksgezondheid (VGZ), met fondsen van het Global Fund gekocht.
In Suriname worden aidsremmers gratis verstrekt.
Anti retrovirale therapie beschermt niet tegen her-besmetting:
Veilig omgaan met bloed en andere lichaamsvloeistoffen, alsmede veilig seksueel gedrag blijven belangrijke maatregelen ter voorkoming van (her)besmetting. Verder leidt veilig vrijen ook tot bescherming van je seksuele partner tegen besmetting met HIV.

Sinds oktober 2006 kan er bij Stichting Lobi worden getest en gecounseld op HIV! 

Contact Ons


Openingstijden:
Ma t/m Vr: 07:15 – 14:00u

Fajalobistraat 16

(597) 400444

lobi@lobisuriname.org

Hoe vindt u onze website?

Hoe vindt u onze website?

Flickr Gallery