Voor voorlichtingsactiviteiten op het gebied van gezinsplanning, seksualiteit en de seksuele opvoeding, kan men terecht op de afdeling Educatie & Training. Bij de Stichting zelf kan men tijdens de openingstijden komen voor individuele- of groepsvoorlichting. Buiten de openingstijden bestaat bij Lobi voor groepen ook de mogelijkheid om op afspraak voorgelicht te worden.

Comprehensive Sexual Education (CSE)
Stichting Lobi is een voorstander van uitgebreide en integrale educatie op het gebied van seksualiteit. Daarbij is van belang om ook aandacht te besteden aan relaties en de genderrollen, de machtsvraagstukken binnen relaties en de ongehinderde toegang tot juiste en correcte informatie over seksualiteit. Met onze focus op het bevorderen van de rechten van jongeren en de noodzaak van ondersteunende wetten, bescherming en onderwijs, pleiten wij voor een structurele meeromvattende seksuele educatie  op scholen, middels integratie in het onderwijscurriculum. 

De uitgebreide en integrale educatieactiviteiten  van Stichting Lobi zijn gebaseerd op de gedachte dat men pas verantwoordelijkheid kan dragen en correcte keuzes kan maken als men over voldoende en juiste kennis en vaardigheden beschikt. Daarom wordt informatie gegeven over onder meer het belang van seksuele opvoeding, verantwoord ouderschap, relationele en emotionele aspecten in de seksualiteit, peer pressure, SOA en HIV preventie.

Workshops, trainingen en informatiesessies
De afdeling produceert verder ook informatief materiaal zoals  flyers en folders. Daarnaast, biedt Stichting Lobi via deze afdeling de gelegenheid aan degenen die daar behoefte aan hebben om langs te komen voor individuele begeleidingsgesprekken of er kunnen telefonisch en via de email adviezen verstrekt worden. Het houden van workshops voor ouders/opvoeders, leerkrachten, gezondheidswerkers, jongerengroepen en ook het participeren aan (gezondheids) beursen en andere outreaches behoort eveneens tot een deel van het werk van deze afdeling. 

De aanvraag voor Educatie en Training wordt samen met de aanvrager besproken. Programma’s over informatieactiviteiten die gericht zijn op bewustwording, gedragsverandering, vaardigheden aanleren en het naleven van een gezonde leefstijl op het gebied van SRH&R, worden op maat gemaakt aan de hand van leeftijd en behoefte van de doelgroep.

Informatie sessies voor bedrijven, scholen, NGO’s en jongeren
Er worden in principe informatiebijeenkomsten en activiteiten verzorgd aan elke groep die een aanvraag doet. Bij scholen wordt nagegaan om welke leeftijden het gaat en wordt de te verzorgen informatiesessie aangepast aan de benodigde informatie voor de studenten van die leeftijdscategorie (age-appropriate). 

Er is een standaard presentatie die verzorgd kan worden over de diensten die de Stichting aan te bieden heeft.

Voor bedrijven worden er op aanvraag van het bedrijf zelf en op eigen initiatief van Stichting Lobi, educatieve presentaties verzorgd over de verschillende seksuele en reproductieve gezondheidsonderwerpen en -diensten.
In samenwerking met de afdeling Kliniek en het bedrijf kunnen na de presentatie gelijk bepaalde diensten ter plekke uitgevoerd worden, indien er een prive ruimte daarvoor beschikbaar isDe mobiele unit kan daarvoor ook worden ingezet.

 

Contact Ons


Openingstijden:
Ma t/m Vr: 07:15 – 14:00u

Fajalobistraat 16

(597) 400444

lobi@lobisuriname.org

Hoe vindt u onze website?

Hoe vindt u onze website?

Flickr Gallery